Question:

tema sa pagdiriwang ng buwan ng wika

by Guest19830284  |  7 years, 10 month(s) ago

1 LIKES UnLike

tema sa pagdiriwang ng buwan ng wika

 Tags: Buwan, NG, pagdiriwang, sa, tema, Wika

   Report

5 ANSWERS

 1. Guest20040491
  ano ang masasabi mo tungkol sa tema na "sa pangangalaga ng wika at kalikasan, wagas na pagmamahal ang kailangan?

 2. Guest20000615
  SA PANGANGALAGA NG WIKA AT KALIKASAN, WAGAS NA PAGMAMAHAL TALAGANG KAILANGAN Poy Aguilar (piyesa para sa sabayang bigkas PUPQC) Punung-puno ng kadiliman, balot ng tubig ang kalawakan Wala pang may buhay, lahat ay walang saysay… Hanggang sa may nagwika – “Magkaroon ng Liwanag” At sumilay ang liwanag na kumain sa karimlan! Wika ang bumuo at lumikha sa kalikasan: Naghatid ng gabi at araw; Naghati ng tubig sa daigdig at kalawakan; Nagtipon sa lupa at nagpalawak ng karagatan; Nagpasibol sa damo, pananim at punung-kahoy sa kagubatan; Nagparangya sa araw, mga bituin at buwan; Nagpabukal nang sagana sa kinapal ng himpapawid, katubigan at kalupaan. Lahat ay nagkagayon, nalikha’t naisakatuparan nang dahil sa Wika ng Dakilang Maylalang! Buong ingat na isinaayos, perpektong inihubog, Nilala at nililok nang sa sangkatauha’y maihandog Ngunit pagdaka’y namulat, Kalikasa’y nawasak, naghihingalo’t niyurak Ng mga tagapangalagang pinaglaanan at pinagtagubilinan. Kagubata’y kinaingi’t tuluyang hinubdan ng kabirhenan Kabunduka’y kinalbo’t piñatag—tinayuan ng sambahayan. Karagata’y sinuyod, winasak mga koral na sa mga isda’y nagsisilbing kanlungan Binaboy ang mga ilog, basura’y doon kumubkob Nilason ang mga hangi’t sa paghinga’y nakasusulasok Kalikasan ngayo’y nakakaawa, pinagmalupitan, pinagsamantalahan… Nagsusumamo, nagmamakaawa – nagmamahal sa kanya’y matagal nang nawawala! Wika na sa kalikasan ay lumikha – ngayo’y nanganganib… tuluyan na rin bang mawawala? Paglimot sa kanya’t di-paglingon sa tunay na May-Akda—Tanda ng pagtataksil, pagkakaila’t pag-aalipusta! Iba’t ibang teorya sa wika’y nagsulputan Kanya kanya nang pag-angkin na wika’y sila ang pinagmulan… Bow wow, dingdong, yum yum, tata, pooh pooh, Yoheho, tararaboomdeay, lala, singsong, Aramaic— Isa-isang nag-aagawan, pumapalaot, lumulutang Glorya ng wikang pinagmulan, sino bang dapat patunghan? Wika’y kaloob ng Diyos, Kaloob ng Diyos ang wika! Sinumang pinanggalingan o pinagmulan, di na dapat pag-awayan… Tulad ng angking kalikasan, tao’y biniyayaan Wikang kanyang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan, Pagtanggap at paghahandog ng pagmamahal Ngunit tao’y sadyang makasarili’t walang pakundangan, Di inaantala na wika’y pangalagaan Tulad ng ating wika – wikang Pambansang naturingan Wikang Filipino ngayo’y nasaan na ba’t ano na ang kaganapan? Una kang niyurakan ng mga dayuhang kunwari ay relihiyoso at mapagmahal! Dumating sa bayang ito – dinatnang wika’y sa dyablo daw Ortograpiyang alibata palibhasa’y di nila maintindihan Sinunog! Binasura! Itinakwil! Demonyo raw ang pinagmulan! Salamat naman may mga Pilipinong nagtanggol sa kasarinlan Pilit na nagsabatas na Tagalog pambansang wikang tinatag ng Katipunan Nagtagumpay pansamantala ngunit nang kinalaunan, Muling sinakop ng mga dayuhang Ingles naman ang isinubo sa bunganga ng Tanan Kayraming nagsumikap, nangarap pambansang wika’y makamtan kasama ng kasarinlan Mahigit tatlong dekada ang lumipas nang tayo’y napagkalooban Wikang Tagalog muling naging pambansang wika batay sa tatlong mabibigat na batayan Ngunit palibhasa’y bayang Pilipinas ay pulu-pulo Pangkat-pangkat, at grupu-grupo Di-makapayag sa desisyong ito, Mga angking wikang katutubo pinipilit, tinutulak na maging kapalit nito. Salamat na lamang may ilang malikhaing Pilipino, Kinumpilan ang Tagalog nagbagong ngalang Pilipino Dumaan ang bayan sa mga sigalot kaguluhan Demokrasya’y pansamantalang ikinubli’t nanaig batas-militar! Nang dumating panibagong bukang-liwayway Muling isinilang ang kalayaan kasama bagong pambansang wika ng bayan! Wikang Filipinong nililinang! Mga wikang katutubo ang saligan! Payayabungin at pagyayamanin salig sa lahat ng wikang umiiral sa bayan. Palibhasa’y lahat ng bagay ay dumaraan sa pagsubok Wikang Filipino’y pilit pinababansot! Maraming iskolar ang nagmamarunong, sariling talino’y pilit isinusulong! di-matanggap di mapagtanto, na wika’y kusang lumalago. Tulad ng tao, ng bayan, ng bansa at ng mundo Wika’y umiinog, sumusuot, pumapailanlang, pumapaimbulog! Likas na isinisilang, namamatay, nadedevelop… Pagmamahal, pag-aaruga at pagkanlong Kailangang maisulong tungo sa makabuluhang intelektwalisasyon! WIKA at KALIKASAN, kailangang pangalagaan Parehong handog at bigay ng Diyos na may lalang! Mabuti at maayos nang sa ati’y iniwanan! Ngunit ngayo’y kapwa nasisira’t pinagsamantalahan! WAGAS na PAGMAMAHAL ang talagang kailangan Upang sila’y tunay na mapangalagaan Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan Bugtong na anak Niya’y inihandog-pantubos sa ating kasalanan! Pagsasakripisyo sa sariling kagustuhan Kalooban man ay nasasaktan Gagawin at magpaparaya nang maipahayag pagmamahal na wagas Ngayon, kami sa inyo ay nananawagan… Kalagayan ng wika’t kalikasan muli nating tunghayan Iyo na lamang ba siyang pababayaan? O pagmamahal mong wagas iyong ilalaan?
 3. Guest19952031
  talata tungkol sa wikang pambansa, "Sa pangangalaga at Wika at kalikasan, wagas na pag mamahal talagang kailangan
 4. Guest19907906
  "Sa pangangalaga ng wika at kalikasan,wagas na pagmamahal ay talagang kailangan"
 5. Guest19907906
  "Sa pangangalaga ng wika at kalikasan,wagas na pagmamahal ay talagang kailangan"

Question Stats

Latest activity: 7 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 1919 times and has 5 answers.

3 People are following this question

ninatoledo10shiela028deathnoteskawikapup

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.