Question:

tambalang

by Guest10198686  |  8 years, 9 month(s) ago

0 LIKES UnLike

magbigay ng 5 tambalang salita please

 Tags: tambalang

   Report

1 ANSWERS

 1. Guest22090639

   gintong-kutsara = mayaman

  bantay-saklaw = Traydor

  Kalabasang-ulo = maraming alam

  Nagasgasang-bulsa = Nakagastos ng malaki

  Balat-ahas = Magaspang ang balat

You're reading: tambalang

Question Stats

Latest activity: 7 years, 4 month(s) ago.
This question has been viewed 1909 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.