Question:

talata ng paglalahad

by Guest19955875  |  4 years, 1 month(s) ago

2 LIKES UnLike

talata ng paglalahad

 Tags: NG, paglalahad, talata

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest20947038
    halimbawa ng talatang naglalahad

You're reading: talata ng paglalahad

Question Stats

Latest activity: 3 years, 11 month(s) ago.
This question has been viewed 1303 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.