Question:

slogan para sa wika at kalikasan 2010

by Guest20385123  |  10 years, 5 month(s) ago

0 LIKES UnLike

kalikasan at wika pangalagaan
upang bayan nati'y umunlad

 Tags: 2010, kalikasan, para, sa, slogan, Wika

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest21805876

    po

  2. Guest20695089
    ang pag mamahal sa sariling wika,at pag aalga sa sariling kalikasan ay katumbas ng pagmamahal sa inang bayan

Question Stats

Latest activity: 10 years, 2 month(s) ago.
This question has been viewed 1186 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions