Question:

sistemang pangkabuhayan

by Guest10903850  |  10 years, 9 month(s) ago

1 LIKES UnLike

anu ang kinalaman ng tatlong katangian ng pagkakaiba-iba ng mga sistemang pang-ekonomiya?

 Tags: pangkabuhayan, sistemang

   Report
SIMILAR QUESTIONS

Question Stats

Latest activity: 10 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 3568 times and has 0 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.