Question:

sino si thomas malthus n tagalog

by Guest19629590  |  10 years ago

0 LIKES UnLike

sino si thomas malthus n tagalog

 Tags: Malthus, SI, sino, tagalog, Thomas

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest23511850

    Ayon sa kanya, ang mabilis na paglaki ng populasyon ay may malaking epekto sa ekonomiya ng isang bansa.
     

Question Stats

Latest activity: 9 years, 1 month(s) ago.
This question has been viewed 1531 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.