Question:

sino si cambyses

by Guest19835632  |  9 years, 11 month(s) ago

0 LIKES UnLike

sino si cambyses

 Tags: cambyses, SI, sino

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest21324713
    awan... :))

  2. Guest20485138
    Sa kabila ng pagiging distabilisado ng pamahalaang imperyal ng mga persyano, patuloy pa rin ang pananakop ng mga persyano sa pamumuno ng anak ni Cyrus na si Cambyses. Nasakop niya ang Ehipto noong 525 B.C., subalit kasabay nito, nag-alsa naman ang mga Chaldeans sa Mesopotamia at ang mga Medes sa silangan ng Ilog Tigris.
You're reading: sino si cambyses

Question Stats

Latest activity: 9 years, 8 month(s) ago.
This question has been viewed 621 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.