Question:

sino ng mg nging pinuno ng chaldean

by Guest11395180  |  10 years, 3 month(s) ago

0 LIKES UnLike

sino ng mg nging pinuno ng chaldean

 Tags: Chaldean, mg, NG, nging, pinuno, sino

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest20053044
    itinatag ni NABOPOLASSAR ang imperyo ng chaldean .. pinalitan naman siya ng kanyang anak na si NEBUCHADNEZZAR.. at noong 604 B.C.,muling naibalik ito ni NEBUCHADNEZZAR II at napalawak nya ang teritory0 ng kaharian .. uhm ..yan lng p0h .. enxa na .. :D

Question Stats

Latest activity: 9 years, 4 month(s) ago.
This question has been viewed 1537 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions