Question:

sinaunang pamilya ng pilipino?

by Guest12636947  |  8 years, 6 month(s) ago

0 LIKES UnLike

help me!!

 Tags: NG, pamilya, Pilipino, sinaunang

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest19999470
    ang mga tausug ang nagsisilbing pamilya ng mga sinaunang pilipino Silaaynaninirahan sa kabun dukan at walang tiyak na panirahan

  2. Guest16036251
    Mga katangian ng mga mag-anak noon. - Buklod-buklod - Pinuno ang ama - Mga anak * iginagalang ang kanilang mga magulang. * Batid ang kanilang tungkulin at masunurin.

Question Stats

Latest activity: 7 years, 10 month(s) ago.
This question has been viewed 1405 times and has 2 answers.

1 User is following this question

chaelmi0123

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions