Question:

pitong uri ng buwis sa pilipinas

by Guest16618180  |  8 years, 3 month(s) ago

7 LIKES UnLike

pitong uri ng buwis sa pilipinas

 Tags: buwis, NG, pilipinas, pitong, sa, URI

   Report

10 ANSWERS

 1. Guest28077213

   adik lang ang sagot ah.

   

 2. Guest27955419

  pambihira naghahanap nga ng sagot kami pa tatanungin kainissssssssssss

   

 3. Guest22939631

   :)

  yyyyyyyyyeaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh sf

 4. Guest22707015

  p**i paliwnag mo nga ang bawat isa

 5. Guest22705257

   community tax

  Buwis sa Hanapbuhay

  Excise tax

  Sales tax

  Buwis sa kita

  Buwis sa Ari arian

  Tariff o Import Duty

   

   

 6. Guest22636508

   maraming salamat po <3

  thank you <3

  bonjuor<3

  nishawma<3

  thiefone<3

   

 7. Guest22578341

   @niicoLe : hanggang diito ba nmOn .. tahaha XD

 8. Guest22472558

  1. community tax- kilala bilang sedula.binabayaran ng ma3yan na may trabaho o wala na may edad na 18 pataas.

  2.Buwis sa Hanapbuhay- o professional tax. lahat ng professional na may sariling pinagkakakitaan tulad ng doctor,abogado,dentista,accountant.

  3.Buwis sa Ari arian-ang lahat ng ari ariang binili,namana at tinanggap bilang regalo o donasyon ay pinapatawan ng buwis na ito ayon sa MARKET VALUE ng ari arian tulad ng bahay at lupa.

  4.Excise tax-pinapataw ang buwis na ito sa piling produkto.

    a.Ad Valorem Tax- buwis ay ibinabatay sa presyo ng produkto.

    b. Specific Tax- inaayon sa volume ng produktong ginagawa at pinagbibili.

  5.Tariff o Import Duty- buwis na pinapataw sa binibiling imported na produkto.

  6. Buwis sa kita-ito ay direktang buwis kung saan ang pagbabayad ay tuwirang ginagawang nagbabayad.ito ay buwis na pinapataw sa kita ng taoo kompanya.ang buwios ay naiiba ayon sa kinikita.

  7.Sales tax- pangkalahatang buwis na ipinapataw sa biniling produkto at serbisyo tulad ng Value addede Tax.

   

  ♥Nicole Santiago♥

   

 9. Guest21783343

   sawy naman ang sagot??kalokohan..adik siguro sumagot niyan hahahaha

 10. Guest20546982
  1. barney 2. spongebob 3. donald duck 4. peter pan 5. mickey mouse 6. patrick 7. squidward

Question Stats

Latest activity: 5 years, 3 month(s) ago.
This question has been viewed 5542 times and has 10 answers.

1 User is following this question

jken32damz

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions