Question:

pinagmulan ng tao ayon sa siyensya

by Guest19829779  |  7 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

pinagmulan ng tao ayon sa siyensya

 Tags: ayon, NG, pinagmulan, sa, siyensya, Tao

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest21578997
    May tinatawag ding pandarayuhan

  2. Guest20365773
    Ayon sa mga ebolusyunista, lumitaw ang unang organismo sa karagatan isang bilyon na ang nakararaan. Nag- iisang selula ang organismong nabanggit. Dahil sa prosesong MUTAYION, naging kumplekadong organismo ito hanggang magkaroon ng porma. TEORYANG ATHEISTIC MATERILISM - Nag-simula kay Carolus Linnaeus ang atheistic materialism o teoryang atheistic ang isang teorya ng pinagmulan ng tao na kung saan sinasabiniya noong 1760 na maaaring may isang pinagmulan ang mga buhay na organismo. Naisip niya ito habang pinag-papangkat niya ang mga organismo. - Father of Taxonomy. - sinusugan ito ni COMTE DE GEORGES BUFFON at ipinanukala bita na ang pagkakaiba-iba ng mga organismo ay dahil sa kanilang kapaligiran na kanilang pinanahanan. - inilimbag naman ni JEAN BAPTISTE LAMARCK ang unang teorya ng ebolusyon subalit hindi sapat ang ibinigay nitong impormasyon hanggang sa nagpalabas ng impormasyon sina CHARLES DARWIN at A.R. WALLACE noong 1858 NATURAL SELECTION O SURVIVAL OF THE FITTEST - Ayon kay Darwin ang pagsisikap na mabuhay ang paliwanag sa ebolusyon. Sa bawat uri, naniniwala siya na may mga tao na ipinanganganal na naiiba sa karamihan. Ang mga taong may mabuting paggamit sa kapaligiran ay nabubuhay at nakapgpaparaming mga supling na katulad nila. CHARLES DARWIN - Ayon sa kanya "nagmulaang tao sa hindi gaanong matas na organisadong anyo, at ang lahat ng mataas na anyo ng buhay ay naggaling sa maliit na 'isdang' kapareho ng mga hayop" EBOLUSYONG THEISTIC - Nakabatay ito sam teoryang ipinanukala nila ni Darwin at mga kasama. - Niniwala ang mga nagpanukala nito na nagmula rin ang tao sa nag-iisang selula na sa pagdaan ng panahon, nagiging kumplikadong organismo dahil sa paraang MUTATION. - Ipinanukala ng mga naniniwala rito na nilalang ng Diyos ang unang selula sa daigdig at mula sa proseso ng ebolusyon, sumulpot ang unang tao. ESPESYAL NA PAGLALANG - Genesis, chapter 1 verses 1-31 - Naniniwala ang nakararaming relihiyobn sa daigdig na nilalang ng Diyos ang tao. - Unang nilalang ng Diyos ang lalaki at binigyan ng kapangyarihang mamuno sa lahat ng mga bagay, halaman at hayop. - Naganap sa loob ng anim na araw lamang ang paglalang ng lahat ng bagay kasama na ang unang tao

Question Stats

Latest activity: 7 years, 6 month(s) ago.
This question has been viewed 1727 times and has 2 answers.

1 User is following this question

aubreybragancia

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions