Question:

pilipino:isang depinisyon ni ponciano pineda

by Guest11409344  |  8 years, 8 month(s) ago

0 LIKES UnLike

pilipino:isang depinisyon ni ponciano pineda

 Tags: Depinisyon, ni, pilipinoisang, Pineda, ponciano

   Report

1 ANSWERS

 1. Guest24219525

   Ano ka? Ano siya? Ano ako? Ano tayo?
  Sabi nila’y Pilipino
  Ugat natin ay silangan
  Anak-dagat ang ninunong hatid dito ng barangay
  Galing doon sa malayo sa matandang kalupaan
  Dito sila ipinadpad ng magandang kapalaran
  2
  Naibigan itong pulo kaya’y dito nangagkuta
  Nanirahan, nangaglahi, nangabuhay nang sagana
  May ugaling katutubo, may gobyerno at bathala
  May samahan at ibigan, maayos at payapa
  May sariling wika
  Tayo raw ito
  Sa ante-panahon ng kolonyalismo
  3
  Walang abog
  Mula sa kanluran ang dayo’y sumapit
  Ako ay hinamak, siya ay inapi, ikaw ay hinamig
  Siniil ang laya, kinamkam ang yaman
  Barangay ay binuwag
  Mga tala ay sinunog
  Abakada’y binawal
  Ipinasiyang mga mangmang
  Ang lahat ng katutubong kayumanggi ang kulay
  At naging alipin ang bayan kong irog
  Ma-iloko, ma-bisaya, ma-kapampangan, ma-tagalog
  Ito tayo
  Pilipino
  4
  At sa halip, at sa halip
  Pinalitang lahat-lahat
  Ang gobyerno, ang relihiyon, ang ugali, ang kultura
  Kinastila itong dila
  Itong puso’y kinastila
  5
  Edukasyon ay hulog ng langit
  Mga tao ay dumunong sa pagbasa at pagsulat
  Kastilalo’y ang panturo, kastilalo’y ang balangkas
  Kaya’t ako’y nagkastila
  Sa kaluluwa at sa balat
  Pinagtilad-tilad – ikaw, ako’t siya
  Sa adhika’y paghatiin – divide et impera
  At yumabong
  Ilukano’y ilukano
  Kapampanga’y kapampangan
  Bikulano’y bikulano
  Pangasina’y pangasinan
  Ang Cebuano’y Cebuano
  Iyang Waray laging waray
  Ang Ilongo ay ilongo
  Mga Muslim laging muslim
  Ang Tagalog ay tagalong
  Kanya-kanya tayu-tayo
  Masawi na ang sampangkat, malipol man ang santribu
  Huwag lamang tayo
  Huwag lamang ako
  Pagkat tayo’y ito
  Mga Pilipino
  6
  Ang naamis ay nagbangon, lumaban, naghimagsik
  Kamatayan ay sinuong, sinagupa ang panganib
  Bumagsak ang mapaniil na nag-iwan ng bakas
  Kolonyal na edukasyon, ekonomiya at sosyedad
  7
  Kaya’t laya’y itinindig sa kislap ng mga tabak
  At sa Kawit nagwagayway ang maningning na sagisag
  Dapwa’t sasansaglit
  Pagsasarili ay inagaw ng malakas
  Dinagit ang dambuhalang diumano’y bagong mesiyas
  Diumano’y naparito upang noon ay iligtas
  Ang barbarong walang dunong, walang alam sa paghawak
  Ng gobyerno at ng laying para lamang sa di uslak
  8
  Di ngayon nga
  Awtoridad ay naiba
  Napalitan ang balangkas, nangagbago ang sistema
  Ngunit ‘yon din: ang dayuha’y panginoon
  Pilipino ang busabos, nakayuko, tagasunod
  Walang tutol
  9
  Edukasyon popular: kinano ang sistema
  Umunlad, di nga kasi: Pilipino ay dumunong
  Naging kano sa ugali, naging kano sa damdamin
  Naging kano sa kaisipan, naging kano sa pagsulong
  Sadyang gayon ang katwiran
  Masterin mo iyang wika’t
  Ang Kultura niyang wika’y ikaw iyang mamasterin
  Ang nangyari: ang produkto
  Nitong ating edukasyon: prospektibong mandarayo,
  10
  Di gradwadong makabansa, hinding hindi Pilipino
  Divide at impera
  Ilukano’y ilukano
  Kapampanga’y kapampangan
  Bikulano’y bikulano
  Pangasina’y pangasinan
  Ang Cebuano’y Cebuano
  Iyang Waray laging waray
  Ang Ilongo ay ilongo
  Mga Muslim laging muslim
  Ang Tagalog ay tagalong
  Kundi rin lang itong akin
  Mabuti pang sa dayo
  Ito tayo
  Pilipino
  Isang lahing makaako, tayu-tayo
  11
  At nagdilim
  At kumulog at kumidlat at lumindol
  At ang ulan ay bumuhos at bumaha at umunos
  Ang sanlahi’y nagliliyab nalulunod
  Nagliliyab nalulunod
  12
  Ay, salamat sa karimlan
  Ay, salamat sa magdamag
  At sumikat ang liwayway ng maningning na liwanag
  Isang phoenix ang nabangon sa abo ng lumipas
  Nagmistulang manunubos ng naamis nating palad
  Kaguluhan ay inayos, mga giba ay binuo
  Nilipol ang kasamaan, kayarian ay binago
  Tenancy, ekonomiya, sosyeda, gobyerno
  Edukasyo’y nakaangkop sa lahat ng kailangan
  Nang sa gayo’y bumalikwas ang duhagi nating bagay
  13
  Pinabubulas ngayong muli ang kulturang katutubo
  Bilang tanda ng luwalhati ng kahapong sinisiphayo
  Isang bansang hindi dayo
  Isang lahi’t bansang
  Pilipinong-pilipino
  Kailangan natin ngayon ay uri ng paturuang magbubuklod
  Sa biyaya ng magandang katubusan
  Sambandila’t isang awit, isang wikang hindi hiram
  Dapat itong maging bunga nitong bagong kaayusan
  14
  At pag ito’y natupad na
  At pag ito’y naganap na
  Masasabing taas noo
  Ikaw, siya saka ako’y
  Mga bagong Pilipino

Question Stats

Latest activity: 6 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 2030 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.