Question:

paliwanag sa tema ng buwan ng wika 2010

by Guest20024399  |  7 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

paliwanag sa tema ng buwan ng wika 2010

 Tags: 2010, Buwan, NG, paliwanag, sa, tema, Wika

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest20476580
    Sa taong ito, ang tema ng buwan ng wika ay “Sa pangangalaga ng wika at kalikasan wagas na pagmamahal ay talagang kailangan”. Ano ba ang inyong naiintindihan sa tema? Hayaan ninyo akong ipaliwanag ang temang ito. Ang wika at kalikasan ay katulad din ng ating sarili na nangangalingan din tunay at lubos na pangangalaga upang umusbong at yumaman. Sa kabilang banda, ang tunay at totoong pangangalaga ay nangangailangan din ng busilak na pagmamahal sapagkat hindi ninuman aalagaan ang isang bagay na hindi niya minamahal. Ang wika, isang napakahalagang bagay na minana pa natin mula sa ating mga ninuno. Ayon sa kanila, ang wika ay kaluluwa ng isang bansa. Ang bansang walang sariling wika ay isang bansang kailanman ay hindi lalaya. Ang wika ang siyang mag-uugnay sa atin sa atin saan mang dako tayo ng daigdig. Tayo ay mga Pilipino kaya’t dapat matuto sa wikang Filipino. Ngunit aking ikinalulungkot sapagkat bilang guro ng wikang Filipino, nakikita ko’t napapansin na higit pa sa kalahati ng aking mga mag-aaral ang nahihirapan sa wikang Filipino. Bakit? Ano ba ang kanilang nasyonalismo? Amerikano? Hapones? Aleman? O Pilipino? Kung hindi tayo ang mangangalaga at magmamahal sa ating sariling wika ay sino pa ba ang ating aasahan na magbibigay halaga nito? Katulad ng sinabi ko, ang wika ay kaluluwa ng isang bansa. Aanhin ang katawan kung wala ang kaluluwa? Aanhin din natin ang isang bansang walang sariling wika? Nasa inyo ang pagpapasya. Sa kabilang banda, ang kalikasan ay katulad din ng ating sarili at ng ating wika na kailangan ding alagaan at diligan din ng pagmamahal upang umusbong at yumaman. Ang kalikasan, higit sa ano pa man, ay ating kailangan. Utang natin sa kalikasan an gating buhay dahil ito ang nagbibigay sa atin ng pagkain, damit, bahay, at proteksiyon sa kapahamakan. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ko nasabing proteksiyon sa kapahamakan habang nakikita ninyo sa telebisyon, naririnig sa radio, at nababasa sa diyaryo ang mga biktima ng kalamidad at dilubyo tulad ng baha, bagyo, paguho ng lupa, at kung anu-ano pa. Mga mag-aaral, gusto kung malaman ninyo sa kahit na sinong tao ang inyong kukurutin ay kukurit din sa inyo. Ito ay nangangahulugang kahit at kalikasan ay marunong ding maghiganti sa lahat ng mga walang pakundangang pag-abuso ng tao. Ang pagputol ng mga punong-kahoy, ang pagtambak at pagtapun ng basura sa ating mga ilog at dagat, ang walang humpay na paglalason natin sa hangin ay mga bagay na pumapatay sa inang kalikasan at nagpapasama sa kalooban nito, kung kaya hindi na tayo dapat magtaka kung bakit siya naghihiganti. Gusto ba ninyong maranasan ang kanyang puot at paghihiganti? Nasa inyo ang pagpapasya. Kayo ay naririto sa paaralan upang matutong magmahal sa wikang ipinamana ng ating mga ninuno at upang pangalagaan ang kalikasan na bigay ng Maykapal. Dalawang napakahalagang bagay sa ating buhay na dapat nating ihalintulad sa ating mga sarili…dapat pangalagaan at dapat mahalin. (from: Avelardo S. Morales/ Holy Cross High School, Noblefranca Street, Dumaguete City 6200)

Question Stats

Latest activity: 7 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 1484 times and has 1 answers.

1 User is following this question

maeaquino30

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions