Question:

paano makatutulong ang wikang filipino sa ika-uunlad ng ating bansa?

by Guest11024431  |  10 years, 6 month(s) ago

0 LIKES UnLike

paano tayo makatutulong sa pag.unlad ng ating bansa?

 Tags: ang, Ating, bansa, Filipino, ikauunlad, Makatutulong, NG, Paano, sa, wikang

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest11579067
    Una, paunlarin muna ang ating bokabularyo. Isali natin sa ating diksiyunario ang mga salitang banyaga, pati mga salitang kanto. Suportahan at tangkilikin ang mga nagsusulat sa Filipino gaya ko.

Question Stats

Latest activity: 10 years, 4 month(s) ago.
This question has been viewed 1480 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.