Question:

namamahala sa mg apaaralang ito ay ang mga misyonerong madre mula sa ibat ibang kongregasyon

by Guest20616267  |  9 years, 3 month(s) ago

0 LIKES UnLike

namamahala sa mg apaaralang ito ay ang mga misyonerong madre mula sa ibat ibang kongregasyon

 Tags: ang, apaaralang, ay, ibang, Ibat, ito, kongregasyon, madre, mg, MGA, misyonerong, mula, namamahala, sa

   Report
CAN YOU ANSWER?

Question Stats

Latest activity: 9 years, 3 month(s) ago.
This question has been viewed 378 times and has 0 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.