Question:

nakakatulong ba sa bansa ang pandarayuhan ng manggagawang pilipino? explain

by Guest24761140  |  8 years ago

0 LIKES UnLike

nakakatulong ba sa bansa ang pandarayuhan ng manggagawang pilipino? explain

 Tags: ang, ba, bansa, explain, manggagawang, nakakatulong, NG, pandarayuhan, Pilipino, sa

   Report

Question Stats

Latest activity: 8 years ago.
This question has been viewed 370 times and has 0 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.