Question:

mga uri ng pagbasa. 6tu me,u

by Guest10767498  |  8 years, 10 month(s) ago

1 LIKES UnLike

6tu me,u

 Tags:

   Report

9 ANSWERS

 1. Guest23889201

   amp .. ??? anu ba uri ng pagbabasa ?? hahaha .. :)))

 2. Guest22364799

  uri ng pag basa

 3. Guest22365660

  KULANG!!!! NU BA YAN>>>

 4. Guest21822962

  URI NG PAGBASA

  1. ISKANING

  Uri ng pagbasa sa kung saan ang nagbabasa ay nagsasagawa ng paggalugad sa materyal na hawak tulad ng pagbasa sa mga susi na salita o key word, pamagat at sub-titles. Dito, ang mahalagang salita ay di binibigyan pansin. Binibigyan pansin ang ganitong pagbasa ang mahalagang mensahe sa pahinang binabasa o tinitingnan, halimbawa nito ay pagtingin sa diyaryo upang alamin kung nakapasa sa isang Board Examination, pagtingin ng winning number ng lotto.

  Ang scanning ay isang uri ng pagbasa ng nangangailangan hanapin ang isang partikular na impormasyon sa aklat o sa anumang babasahin. Ginagawa ito ng isang bumabasa sa pamamagitan ng palaktaw-laktaw na pagbuklat sa materyal at pag-uukol ng mabilisang pagsulyap sa mga ito. Nakatuon ang kanyang mga mata sa partikular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng materyal. Nagagamit ang ganitong pamamaraan sa pagbasa ng mga nilalaman (table of contents), index, classified ads at sa paghahanap ng numero ng isang taong nais makausap.


  2. ISKIMING

  Ito ay pagsaklaw o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya o impresyon, o kaya'y pagpili ng materyal na babasahin. Ito rin ay pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon, na maaaring makatulong sa pangangailangan tulad ng term paper o pamanahong papel, riserts at iba pa.

  Ang skimming ay pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na pagbasang magagwa ng isang tao. Ang gumagamit ng kasanayang ito ay pahapyaw na bumabasa ng mga pahiwatig sa seleksyon katulad ng pamagat at paksang pangungusap. Binabasa niya nang pahapyaw ang kabuuan ng seleksyon at nilalaktawan ang mga hindi kawili-wili sa kanya sa sandaling iyon.

  3. PREVIEWING

  Sa uring ito, ang mambabasa ay hindi kaagad sa aklat o chapter. Sinusuri muna ang kabuuan at ang estilo at register ng wika ng sumulat. Ang ganitong paraan ay makatutulong sa mabilis na pagbasa at pag-unawa sa babasa. May iba't ibang bahagdan ang pre-viewing gaya ng mga sumusunod:

  1. Pagtingin sa pamagat, heding at sub-heding na karaniwang nakasulat ng italik.

  2. Pagbasa ng heding na nakasulat sa ng blue print.

  3. Pagbasa sa una at huling talata.

  4. Pagbasa sa una at huling pangungusap ng mga talata.

  5. Kung may kasamang introduksyon o buod, larawan, graps at tsart, ito ay binibigyan suri o basa.

  6. Pagtingin at pagbasa ng table of contents o nilalaman.
  ------------------------------------
  1. KASWAL

  Pagbasa ng pansamantala o di-palagian. Magaan ang pagbasa tulad halimbawa habang may inaantay o pampalipas ng oras.
  2. PAGBASANG PANG-IMPORMASYON

  Ito'y pagbasang may layunin malaman ang impormasyon tulad halimbawa ng pagbasa sa pahayagan kung may bagyo, sa hangarin malaman kung may pasok o wala. Maaari rin ang pagbasa ng aklat sa layunin masagot ang takdang-aralin. Ito rin ay pagbasa na may hangarin na mapalawak ang kaalaman.
  3. MATIIM NA PAGBASA

  Nangangailangan ito ng maingat na pagbasa na may layuning maunawaang ganap ang binabasa para matugunan ang pangangailangan tulad ng report, riserts, at iba pa.
  4. RE-READING O MULING PAGBASA

  Paulit na binabasa kung ang binabasa ay mahirap unawain bunga ng mahirap na talasalitaan o pagkakabuo ng pahayag. Isinasagawa ang muling pagbasa upang makabuo ng pag-unawa o masakyan ang kabuuang diwa ng materyal na binasa.
  5. PAGTATALA

  Ito'y pagbasang may kasamang pagtatala ng mga mahalagang kaisipan o ideya bilang pag-imbak ng impormasyon. Kasama rito ang paggamit ng marker para bigyan ng pansin o highlight ang bahaging mahalaga sa binabasa lalo na't ito'y sariling pag-aari.
   

 5. Guest21605013

  =

 6. Guest20230719
  walang kwenta sumagot ung iba.
 7. Guest20075584
  mga dapat isaisip bago magbasa
 8. Guest19566910
  1. PAHAPYAW NA PAGBASA O SCANNING - nagtataglay ng layuning makapangalap ng detalye at impormasyon sa isang aklat . 2. MASUSING PAGBASA - ito ay nagtataglayng layuning makapagbigay ng impormasyon . layunin nitong magbigay ng paghahambing at pagtutulad ng mga dahilan at halimbawa .
 9. Guest12919721
  i don't also...

Question Stats

Latest activity: 6 years, 11 month(s) ago.
This question has been viewed 5831 times and has 9 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions