Question:

mga konseptong pang-wika

by Guest19224497  |  6 years ago

1 LIKES UnLike

mga konseptong pang-wika

 Tags: konseptong, MGA, pangwika

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest28069518

     ano ang konseptong pangwika? Ipaliwanag at mgbigay ng halimbawa. help pls..

  2. Guest19323782
    ito ay isang konsepto na pinagbabasihan kung gaano mo magamit ang wika filipino.

Question Stats

Latest activity: 3 years ago.
This question has been viewed 1758 times and has 2 answers.

Similar Questions

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.