Question:

mga halimbawa ng antas ng pamamahala ng simbahan noong unang panahon

by Guest11458157  |  8 years, 8 month(s) ago

1 LIKES UnLike

ano ba ang sagot bilis na nakakaasarrrrrr!!!!!!!!!

 Tags: antas, halimbawa, MGA, NG, noong, pamamahala, panahon, simbahan, unang

   Report

Question Stats

Latest activity: 8 years, 8 month(s) ago.
This question has been viewed 1328 times and has 0 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.