Question:

mga gabay sa pagbasa

by Guest13131938  |  8 years, 6 month(s) ago

1 LIKES UnLike

mga gabay sa pagbasa

 Tags: gabay, MGA, pagbasa, sa

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest20001713
    1.mabilis at maayos na pagbasa 2.pagbasa ng tahimik 3.pagbasa ng malakas 4malalim na pagsusuri sa nilalaman ng teksto by;gertie joy guevarra....

  2. Guest13420129
    taitim at seryoso ka sa pagbabasa.
You're reading: mga gabay sa pagbasa

Question Stats

Latest activity: 7 years, 10 month(s) ago.
This question has been viewed 2357 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.