Question:

mga epekto ng mga pangaabuso ng mga espanyol sa pilipino

by Guest22618113  |  7 years, 2 month(s) ago

0 LIKES UnLike

Enter your description here

 Tags: epekto, Espanyol, MGA, NG, pangaabuso, Pilipino, sa

   Report

2 ANSWERS

 1. clothesbiz7

  Wonderful.

  Share a website with you ,

  ( http://www.clothesbiz.net/ )

  Believe you will love it.

  We accept any form of payment.

   

 2. Guest27918289

   M.H Del Pilar-ay mahilig sa SATIRE o SALITIKO 

  *Paggamit ng katatawanan o eksaherasyon upang ilantad o tuligsahin ang isang kamalian

  (=^_^=) DASAL (dasalan at tolesohan)

                 ABA GINOONG BARYA,Nakakapuno ka ng alkansya,Ang Fraile ay sumasaiyo.Bukod ka niyang pinagpala't at higit sa lahat pinagpala ang naman ang kaban mong mapasok.Santa Barya ina ng Desteros , ipinalangin mo kaming huwag mamamtay awitan ngayon at kami ipapatay.Siya nawa....            (=^_^=)

                  Yan ang dasal ng mga Pilipino dahil sa pang aabuso ng mga prayle sa kanila at ...??

                                            KAMI ANG GUMAWA NGUNIT IBA ANG NAKINABANG

   

  Mga salita ng PILIPINO para sa mga prayle

   Halim.kami ang nag ani ngunit kayo ang kumain ng aming pinag hirapan

   

Question Stats

Latest activity: 5 years, 3 month(s) ago.
This question has been viewed 1182 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions