Question:

mga epekto ng basura sa kalikasan

by Guest18319484  |  9 years, 9 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang mga karaniwang epekto ng basura?

 Tags: basura, epekto, kalikasan, MGA, NG, sa

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest20790744
    ang epekto ng basura sa kalikasan ay halatang-halata na sa ating kapaligiran. makikita ito sa simpleng plastic wrapper ng kendi sa kalsada at hanggang sa pinakamalaking tambak ng basura na matatagpuan sa "Smokey Mountain". Ang epekto ng basura ay ang pagwasak sa magagandang nating kailkasan at ang pagdumi ng ating kapaligiran tulad ng mga kalsada at lungsod.

  2. Guest20765719
    basura ay isang mabaho
  3. Guest19518591
    ANG IPEKTO NG BASURA SA KALIKASAN AY ANG MGA MABABAHONG ITINTAPON AT MGA DIAPER NA TINATAPON AT ANG PINAKA DAPAT ALAGAAN NATIN AY ANG KALIKASAN PARA MAKAIWAS SA SAKIT TULAD NG DIABETIS RAIOMA

Question Stats

Latest activity: 9 years, 4 month(s) ago.
This question has been viewed 1411 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions