Question:

mga bahagi ng aklat

by Guest10664900  |  8 years, 9 month(s) ago

11 LIKES UnLike

pabalat
pahina ng karapatan
paunang salita
talaan ng nilalaman
katawan ng aklat
glosari
index

 Tags:

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest14831142
    ewan qoh sau!!!!! maghanap ka s libro!! hahahah!! =D belat!!

  2. cute chums
    Pabalat Pahina ng Pamagat Karapatang Sipi Dedikasyon Panimula Paunang Salita Talaan ng Nilalaman Teksto o Katawan ng Aklat Tala Bibliyograpi Glosari Indeks yan lng poh ang naisipan kung bahagi ng aklat.. kaya enjoy!!
You're reading: mga bahagi ng aklat

Question Stats

Latest activity: 7 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 3256 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions