Question:

mapa sa buong Daigdig

by Guest9569346  |  8 years, 11 month(s) ago

3 LIKES UnLike

Gusto kong MAKITA ANG MAPA SA BUONG DAIGDIG

 Tags: buong, daigdig, mapa, sa

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest21903231

     ang mapa ay pang hanap ng mga bansa o rehiyon o kontinenete

  2. Guest19505987
    ang mapa ay ginagamit para matukoy ang lugar n pupuntahan m....
  3. Guest19030687
    boong lobo
You're reading: mapa sa buong Daigdig

Question Stats

Latest activity: 7 years, 6 month(s) ago.
This question has been viewed 2224 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions