Question:

magbigay ng halimbawa ng akrostik

by Guest10820379  |  8 years, 9 month(s) ago

0 LIKES UnLike

magbigay ng halimbawa tungkol sa akrostik

 Tags:

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest16923238
    Maging MATAPAT, MASUNURIN, at MAGALANG tayu sa ating batas, magulang, at kapwa upang magkaroon ng kaayusan sa bansa at maiwasan ang anumang alitan.

  2. Guest16388153
    kjkjmhgfgfvbbgy
  3. Guest12548895
    peace

Question Stats

Latest activity: 8 years, 2 month(s) ago.
This question has been viewed 3603 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.