Question:

kontribusyon ng egypt

by Guest10745798  |  8 years, 9 month(s) ago

2 LIKES UnLike

ano ano ang kontribusyon ng egypt

 Tags:

   Report

8 ANSWERS

 1. Guest27808402

   kalendaryo na may 365 araw

  2.       Hieroglyphics o hiroglipiko

  ·         ideogramo at ponogramo

  3.       piramide

  4.       papel mula sa dahon ng halamang papyrus

  5.        mummification o proseso ng pag-eembalsamo

  6.       Araro

  7.       malaking imbakan ng tubig na tinawag na faiyum

  8.       Amarna art

  9.       kauna-unahang aklat na medical

  10.   templo, palasyo, at libingan ng mga paraon

  11.   geometryupang sukatin ang mga lupain, gusali, at irigasyon

  12.   batong column sa mga templo at palasyo

  13.   batong rosetta

  14.   TINTA

  15.  PLUMA

  16.   Oasis

  17.    

   

 2. Guest22650475

  • KONTRIBUSYON NG EHIPTO
  • relihiyon
  • medisina at astronomiya
  • arkiyektura
  • sining
 3. Guest20184555
  kalendaryo,hiroglipik,batong rosetta at trilohiya ng panulat:PAPEL,TINTA, at PLUMA
 4. Guest20111966
  ano ang sinaunang egypt handog ng ilog nile
 5. Guest16419626
  pyramids of egypt,
 6. Guest11627914
  sinaunang astronomiya ng ehipto
 7. Guest11617530
  paring Ehipsyo sa egypt
 8. Guest11111088
  Kontribusyon ng Egypt Malaki ang naging ambag ng kabihasnang egypt sa pag-unlad ng kultura at lipunan--mula sa paraan ng pagsulatna hieroglypics hanggang sa relihiyon, medisina, astronomiya, at inerhiya. Hieroglypics Pananhon p ng Lumang Kaharian nang unang magsimulang magtala ang mga paraon ng kanilang pamamahala. Tinawag ang sistema ng pagsulat na hieroglypics. Nagmula sa Griyego ang salitang ito na ang ibig sabihin ay "banal na ukit". Sa iskrol ng papel na yari sa halamang papyrus nakasulat ang kanilang tala. Noong 1799, natagpuan ng mga inhinyerong pranses sa isang eksedisyon hukbo ni Napoleon Bonaparte ang tapyas na bato sa delta ng Nile. Ito ay nagllaman ng tatlong uri ng panulat hieroglypics, bagong panulat ng Ehpsyo at Griyego. Tinatawag itong Rosetta Stone na inukit pa noong 196 BC. **Relihiyon**. Maging ang mga Ehipsyo ay naniniwala sa maraming diyos tulad ng mga taga-mesopotamia. Itinuturing nilang Amon-Re ang hari ng mga diyos. Noong una, sina Amon at Re ay dalawang magkabilang diyos ng araw ngunit pinag-ia sila ng mga Ehipsyo. Naniniwala silang may buhay pgkatapos ng kamatayan sa daigdig. Sinasabing kung namuhay ng mabuti , si Osiris ang diyos ng Nile at mayamang ani, ang nagsilbing gabay sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay. Dito magagaw nila ang dati nilang gawain kasaa ang pamilya at kaibigan. **Medisina at Astronomiya**. Ang mga Ehipsyo ang nakapaglimbag ng kauna-unahang aklat na medikal. Napapaloob diti ang mga sakit at mga karampatang lunas. Ipinapakita ng iskrol na may kaalaman ang mga Ehipsyo sa istruktura ng katawan.Mga paring Ehipsyo naman ang nag-aaral ng astronomiya. Inuugnay nila ang lokasyon ng mga bituin sa bawat pangyayari sa buhay ng tao.Halimbawa kapag nakita nag maningning na bituing Sirius, ang kasunod nito ay pagbaha ng Ilog Nile. Nagbigay daan ito sa pagbuo ng kalendaryo ng mga Ehipsyo. **Arkitektura**. Mataming templo, palasyo, at libingan ng mga paraon ang naipatayo ng mg inhinyero at akitektong Ehipsyo. Ginamait nila ang kanilang kaalaman sa geometryupang sukatin ang mga lupain, gusali, at irigasyon. Sila ang kauna-unahang gumamit ng batong column sa mga templo at palasyo. Ang mga istrukturang ito ang nagpapaalala ng kapagyarihan ng mga paraon. **Sining.**May natatanging estilo ang mga artista ng Egypt. Ang estilong ito ay namayni sa mga sumusunod pang 3 000 taon. Ang pagiging konserbatibo ng mga Ehipsyo ay mamamalas sa kanilang sining. Halimbawa nito ang ga ipinintang pigura ng tao sa Egypt.
You're reading: kontribusyon ng egypt

Question Stats

Latest activity: 5 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 7853 times and has 8 answers.

1 User is following this question

Guide 8277

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions