Question:

kaligirang pangkasaysayan ng alamat

by Guest20368557  |  9 years, 5 month(s) ago

5 LIKES UnLike

kaligirang pangkasaysayan ng alamat

 Tags: alamat, Kaligirang, NG, pangkasaysayan

   Report

1 ANSWERS

 1. Guest27821124


  Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat
  Ang salitang alamat ay panumbas sa "legend" ng Ingles. Ang
  katawagan namang ito ay nagmula sa salitang Latin na "legendus", na ang
  kahulugan ay "upang mabasa".
  Noon pa mang 1300 AD ( After Death ), ang ating mga ninuno, na
  kilala sa katawagang Ita, Aetas, Negrito o Baluga ay may sarili ng mga
  karunungang-bayan, kabilang ang alamat. ( Sila ang mga taong walang
  permanenteng tirahan.) Ayon sa mga heologo ( geologists ), nakuha o
  nalikha nila ang mga ito dahil sa kanilang pandarayuhan sa iba't ibang
  lupain sa Asya. Dahil sa wala silang sistema ng pamahalaan ( bunga
  marahil ng kakauntian ), panulat, sining, at siyensya, ang mga ito ay
  nagpapasaling-dila o lipat-dila lamang.
  Pagkalipas ng 4,000 taon dumating sa ating kapuluan ang mga
  Indones na may dalang sariling sistema ng pamahalaan, panitikan at
  pananampalatayang pagano. Ang matatandang alamat ng ating mga
  ninuno ay nalangkapan ng kanilang mga katutubong alamat na ang
  nilalaman ay tungkol sa mga anito, buhay ng mga santo at santa, bathala,
  at pananampalataya sa Lumikha.
  Sumunod na nandayuhan sa ating kapuluan ang mga Malay.
  Katulad ng mga Indones, sila rin ay may pananampalatayang pagano.
  May dala rin silang sariling mga alamat, kwentong-bayan at mga
  karunungang bayan. Sila rin ang nagturo sa ating mga ninuno ng alpabeto
  na tinatawag na Alifbata o Alibata. Dahil dito, ang ilan sa ating mga alamat
  na pasaling-dila o bukambibig lamang ay naisatitik ng ating mga ninuno sa
  mga kawayan, talukap ng niyog, dahon, balat ng kahoy, at maging sa mga
  bato sa pamamagitan ng matutulis na kahoy, bato, o bakal. Sa panahong
  ito, higit na lumaganap ang mga alamat hinggil sa pananampalatayang
  pagano at sumibol ang "Maragtas" at "Malakas at Maganda".
  Nandayuhan din sa ating kapuluan ang mga Intsik, Bumbay, Arabe at
  Persyano. Ang mga ito ay may mga dala ring kani-kaniyang kultura na
  nakaambag sa patuloy na pag-unlad ng mga alamat sa ating kapuluan. Sa
  mga panahong ito higit na umunlad ang wika at panulat ng ating mga
  ninuno kaya't marami sa mga alamat ang naisulat at naipalaganap.
  Gayunpaman, nakahihigit pa rin ang mga alamat na nagpasalin-salin sa
  bibig ng mga taong-bayan.
  Sumunod na nandayuhan sa ating kapuluan ang mga Espanyol na
  may layuning mapalawak ang kanilang kolonya, at magpalaganap ng
  pananampalatayang Kristyanismo. Ipinasunog ng mga prayleng Espanyol
  ang mga naisulat na panitikan ng ating mga ninuno. Ang iba'y ipinaanod
  sa ilog sapagkat ayon sa kanila ang mga iyon raw ay gawa ng demonyo.
  Ngunit ang mga alamat at iba pang panitikang nagpasalin-salin lamang sa
  bibig ng mga taong-bayan ay hindi nila masira. Nanatili ang mga
  alamat...nakitalad, nakipagsubukan sa mahaba at masalimuot na
  panahon at nanatiling buhay hanggang sa kasalukuyang.

   

   

Question Stats

Latest activity: 7 years, 5 month(s) ago.
This question has been viewed 4770 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions