Question:

kahulugan ng tradisyonal na ekonomiya

by Guest10819800  |  8 years, 9 month(s) ago

2 LIKES UnLike

anu

 Tags:

   Report

6 ANSWERS

 1. Guest20505591
  buod sa tradisyunal ekonomiya

 2. Guest20345203
  tradisyunal ang dumidikta kung paano sasagutin ang suliraning pang-ekonomiya
 3. Guest19983819
  Ang pinakaunang anyo ng sistemang pang-ekonomiya ay ang tradisyunal na ekonomiya. Ito ay nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwala. Ang tanong kung ano ang lilikhaing produkto ay hindi mahirap sagutin sapagkat ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan tlad ng damit, pagkain, at tirahan. Maging ang suliranin kung paano lilikha ng produkto ay simple lamang na tinutugunan. Ang mga pagkain ay ibinibigay ng kalalakihang nangangaso at kababaihang nagtatanim o nangunguha ng bungangkahoy. Sa tradisyunal na ekonomiya, bagamat walang tiyak na batas ukol sa Alokasyon, may maliwanag na pagkakaunawa ang mga tao sa paraan nito. Halimbawa, ang kalalakihan ang namamahala ng mga sandata tulad ng sibat, samantalang ang kababaihan ang humahawak ng kagamitan sa pananahi. Ang anumang produkto na kanilang malilikha ay ipamamahagi ayon sa kanilang pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit.
 4. Guest17091829
  Answer: noong unang panahon at sa ilang di-indutriyalisadong bansa ngayon,tradiyon ang nagdidikta ng mga kasagutan sa tatlong batayang katanungan kung ano ang nakagawian nang paraan ng paggawa at pamamahagi ng mga produkto,iyon pa rin ang ginagawa ngayon..i hope it helps you!=)
 5. Guest11355723
  ano ang kahulugan ng trasidyon?
 6. Guest11052834
  kahulugan ng tradisyonal na ekonomiya

Question Stats

Latest activity: 7 years, 8 month(s) ago.
This question has been viewed 2820 times and has 6 answers.

3 People are following this question

shaimasolaimancuerdo18tanginamo

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.