Question:

kahulugan ng nasyonalismo

by Guest20887637  |  7 years, 6 month(s) ago

2 LIKES UnLike

kahulugan ng nasyonalismo

 Tags: kahulugan, nasyonalismo, NG

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest23881548

    Ang nasyonalismo ay galing sa salitang Latin na "natio" na ang ibig sabihin ay ang "pagpapangkat ng mga taong may iisang lahi na mas mataas kaysa pamilya ngunit mas maliit kaysa sambayanan". Dito rin nag-ugat ang salitang nasyon na nangangahulugang "pangkat ng mga indibidwal na nagkaroon ng magkakatulad na katangian dahil sa palagian nilang interaksyon sa isa't isa".

  2. Guest23681594

     lol

  3. Guest21917832

     fheghsgedweurhasgdhs vgsftwagdtwdfgsacdvew gfsdgfwgdfqwtfetaw asgdfatgdwtqdegsafdxgs adgfwradtwadtsfgdsdwavdbahfdyrawf dw etwywadbavhsdgywegdyadsdh asfdd hgfdeywfdfsg tafswtafdaws

Question Stats

Latest activity: 6 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 2192 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions