Question:

kahulugan ng ekwador

by Guest19416766  |  7 years, 11 month(s) ago

0 LIKES UnLike

kahulugan ng ekwador

 Tags: ekwador, kahulugan, NG

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest28080078

     Ang ekwador ay isang imahinaryong(imaginary) pahiga na guhit sa Globo na naghahati ng mundo sa dalawang bahagi ang northern hemisphere at southern hemisphere. 

You're reading: kahulugan ng ekwador

Question Stats

Latest activity: 7 years, 11 month(s) ago.
This question has been viewed 1242 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions