Question:

kahalagahan ng mapa

by Guest8757096  |  10 years, 8 month(s) ago

2 LIKES UnLike

ano ang kahalagahan ng mapa sa buhay mo???

 Tags: kahalagahan, mapa, NG

   Report

2 ANSWERS

  1. Sunny
    para malaman mo ang lokasyon sa isang pook o lugar. (is my filipino correct?)

  2. Guest10351038
    wala lang
You're reading: kahalagahan ng mapa

Question Stats

Latest activity: 9 years, 8 month(s) ago.
This question has been viewed 1837 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions