Question:

kabihasnang indus

by Guest13093478  |  5 years ago

3 LIKES UnLike

kabihasnang indus

 Tags: Indus, kabihasnang

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest22589634

    batay sa mga nahukay na ebidensiya pinaniniwalaang nagsimula ring itayo ng mga indian ang kanilang mga lungsod estado sa lambak ng indus bago pa ang 2500 b.c.e. natuklasan ng mga arkeologo na ang mohenjo-daro at harappa ang mga unang lungsod estado ng nasabing kabihasnan . :))

  2. Guest20625868
    kontribusyon ng kabihasnang indus
  3. Guest20544510
    ewan ko sau
You're reading: kabihasnang indus

Question Stats

Latest activity: 3 years, 10 month(s) ago.
This question has been viewed 3398 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions