Question:

ibat ibang uri ng mapa ng pilipinas

by Guest9950403  |  8 years, 2 month(s) ago

0 LIKES UnLike

population map of the philippines

 Tags: ibang, Ibat, mapa, NG, pilipinas, URI

   Report

5 ANSWERS

  1. Guest27437336

    mapang pisikal- pisikal na katangian ng lugar kgya ng bundok,burol,kapatagan.

    mapang pulitikal- dibisyong pulitikal tulad ng lalawigan,lungsod at bayan.

    mapa ng klima- ipinakikita ang ibat ibang uri ng klima.

    mapang pangkasaysayan- tinutukoy ang pook na makasaysayan sa bansa.

    mapang pang-ekonomya- ipinapakita ang mga produkto ng isang lugar,para maunawaan ang uri ng kabuhayang umiiral sa isang lugar.  2. Guest19797463
    yeah?
  3. Guest16744035
    anong bahagi ng katawan ng babae mahahalintulad ang mapa ng pilipinas
  4. Guest10730101
    7aghR
  5. Guest10729454
    mapa ng pilipinas

Question Stats

Latest activity: 5 years, 3 month(s) ago.
This question has been viewed 5830 times and has 5 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.