Question:

halimbawa sa pagtatambal,pag uulit,paglalapi?

by Guest19630197  |  7 years, 11 month(s) ago

0 LIKES UnLike

halimbawa sa pagtatambal,pag uulit,paglalapi?

 Tags: halimbawa, pagtatambalpag, sa, uulitpaglalapi

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest20722687
    halimbawa ng paguulit limpak-limpak gamitin sa pangungusap limpak -limpak na ang kayaman na ipinamana ng ating magulang

  2. Guest19749153
    ang mga halimbawa sa pagtatambal ay ang mga sumusunod...: BALAT_SIBUYAS - KASABIHAN NITO IKA'Y IYAKIN .......AT GAMITIN ITO SA ISANG PANGUNGUSAP..... 1.SI MIKKA AY ISANG BALAT_SIBUYAS.

Question Stats

Latest activity: 7 years, 8 month(s) ago.
This question has been viewed 1964 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.