Question:

halimbawa ng sanaysay sa kalikasan?

by Guest20535777  |  10 years, 4 month(s) ago

0 LIKES UnLike

halimbawa ng sanaysay sa kalikasan?

 Tags: halimbawa, kalikasan, NG, sa, sanaysay

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest21195601
    Ang kalikasan ay karugtong ng ating buhay, lahat ng tao ay kinakaylangan ng sariwang hangin at malinis na tobig. Ang kalikasan ang nagbibigay buhay sa bawat nilalang na nabubuhay sa mundo.

  2. Guest21101708
    sanaysay

Question Stats

Latest activity: 10 years, 3 month(s) ago.
This question has been viewed 1754 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.