Question:

halimbawa ng pamanahong papel tungkol sa paninigarilyo

by Guest28164042  |  4 years, 11 month(s) ago

0 LIKES UnLike

halimbawa ng pamanahong papel tungkol sa paninigarilyo

 Tags: halimbawa, NG, pamanahong, paninigarilyo, papel, sa, tungkol

   Report

2 ANSWERS

 1. Guest28439008

  My collection of hot videos here bit.ly/2l7ESIE

 2. Guest28164043

   


  Pananaliksik ukol sa paninigarilyo

  Ipinasa ni;

   

   

   

   

   

   

  Ipinasa kay;


  Pagpapasalamat

  Maraming salamat sa aking guro na nagbigay ng ideya sa pagsasaliksik ukol sa paksang paninigarilyo. At nagpapasalamat rin ako sa mga taong tumulong sa akin upang makumpleto ko ang aking pananaliksik sa paksang ito. At siyempre sa mga taong napagtanungan ko rin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.

   

   

   

   

  Talaan ng nilalaman…

  Mga kabanata

  Kabanata I
  • Introduksyon
  • Layunin ng pag-aaral
  • Kahalagahan sa pag-aaral
  • Saklaw at limitasyon ng pag-aaral
  • Definisyon ng mga terminolohiya


  Kabanata II
  • Mga kaugnay na pag-aaral at literature
  • Istratehiyang ginamit at pinagkukunan ng datos
  • Paglalahad
  • Paglalagom at konklusyon
  • Pagbibigay ng rekomendasyon

   

   

  Kabanata I


  Introduksyon
  Layunin ng pag-aaral
  Kahalagahan sa pag-aaral
  Saklaw at limitasyon ng pag-aaral
  Definisyon ng mga terminolohiya

   

   

   

   

   

   

   

   


  “Introduksyon”

  Sa panahon ngaun hindi na maitatangi na ang paninigarilyo ay laganap na hindi lamang sa mga nasa tamang edad kundi pati na rin sa mga batang pasibol pa lamang o yung mga batang nasa edad na mabilis maimpluwensyahan. At kung iyong papansining mabuti ang sigarilyo ay mabibili mo na kahit saan. At pati na rin ang mga gumagamit nito ay patuloy na nadaragdagan ang kaso ng mga hayskul na estudyante at kahit na hindi estudyante, mapababae o mapalalake pare-pareho lang na gumagamit nito ata patuloy na nalululong.

  Ang paninigarilyo ng kabataan ay masasabing isang malalang isyu na hanggang ngaun ay patuloy pa rin na pinagdidikusyunan kung ano ang mararapat na gawin ukol sa isyung ito.
  Dagdag pa rito ang kaaalamang kahit na nagpataw na ang gobyerno ng batas na sin tax bill ay patuloy pa rin ang mga tao sa pagbili nito at paggamit.

  Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay ng babala ukol sa mga batang patuloy na nalululong sa sigarilyo sa kabila ng mga epektol nito sa katawan ng tao. At nakapaloob rin dito ang mga suhestiyon at rekomendasyon para mapatigil ang paggamit ng sigarilyo.

  “Layunin Ng Pag-aaral”

  Nais makamit ng pag-aaral na ito ang mga layuning ito; paglalahad ng kalagayan ng mga kabtaang Pilipino kaugnay sa paninigarilyo; pagtala ng mga karaniwang dahilan o sanhi ng mga kabataan sa maagang paggamit ng sigarilyo; pagbibigay ng mga mungkahi sa mga batang ito ukol sa ginagawa nilang paninigarilyo.

  “Kahalagahan Sa Pag-aaral”

  Ang kahalagahan ng pagsasaliksik na ito ay para maimulat ang mga pag-iisip ng mga gumagamit nito . at hindi lamang sa mga kabataan kundi sa mga tao ring hindi makatigil sa paninigarilyo. At makakatulong din ito sa kanila at para hindi na rin sumubok ang mga taong kaugnay ditto ng iba pang klase ng bisyo ukol sa alak at mga ipiunagbabawal na mga gamot.

  At ayon sa mga mananaliksik, ang higit na kahalagahan ng pag-aaral ay ang makakapaghahatid ng balita sa mga mambabasa tungkol sa paninigarilyo at mapagbigay alam sa publiko ang kanilang maitutulong upang mabawasan ang paninigarilyo ng kabataan.
  “Saklaw At Limitasyon Ng Pag-aaral”

  Ang pananaliksik ukol sa mga “epekto ng paninigariyo” ay sumasakop lamang sa mga epekto ng sigarilyo sa katawan ng tao sa bansa natin, ang bansang Pilipinas. Ang mga paksang naibigay ay iikot lamang sa epekto ng paninigarilyo.

  “Definisyon ng mga terminolohiya”

  Ang mga salitang ginamit ay mahalaga upang maintindihan ang nilalaman ng paksa at upang mailahad ang mga mensaheng nais iparating sa mga babasa nito o sa mga mambabasa. Nakakatulong ito upang maiparating ng maayos ang gustong iparating ng manunulat sa mga mambabasa.

   

  Kabanata II

  Mga kaugnay na pag-aaral at literatura
  Istratehiyang gbinamit at pinagkunan ng datos
  Paglalahad
  Paglalagom at konklusyon
  Pagbibigay ng rekomendasyon

   

   

   

   

   

   


  “Mga Kaugnay Na Pag-aaral At Literatura”

  Sa pamamagitan ng paggamit ng dokumentaryo, balita sa mga babasahin tulad ng peryodiko at telebisyon, malalaman natin na ang iba’t- ibang suliranin o problema na kinakaharap ng ating bansa. Lalung- lalo na ang bagay na nagaganap tungkol sa mga taong labis na pinapahirapan ng mga sakit na dulot ng sigarilyo tulad ng kanser COPD at iba pang karamdaman na nararamdaman ng mga taong gumamit ng sigarilyo kahit na sila ay tumigil na.

  “Istratehiyang Ginamit At Pinagkunan Ng Datos”

  Sa pangangalap ng mga datos, gumamit ako ng internet at nagtanong- nagtanong ako sa mga kakilala kong gumagamit ng sigarilyo. At pati na rin sa staff ng pinapasukan kong OJT work. At isa pa sa aking ginawa ay ang magsarvey sa mga kakilala ko.

  “Paglalahad”

  A. Kalagayan ng Paninigarilyo ng Kabataan sa Pilipinas…

  Laganap na sa ating lipunan ang mga batang naninigarilyo. At nakalahad din dito ang ilang istadistika at impormasyon ukol sa mga batang naninigarilyo sa Pilipinas. Sa mga sumusunod na;

  • 20% ng kabataang Pilipino ay nagsisimulang manigarilyo sa edad na 10 pababa. (Miguel-Baquilod, M., NEC, 2001)
  • Isa sa tatlo o 27% ng kabataang Pilipino ay naninigarilyo. (Global Youth Tobacco Survey ng World Health
  Organization at Center for Disease Control and Prevention, 2007)
  • Halos 40% ng mga batang lalaki ay naninigarilyo. (WHO, 2002)
  • Apat sa sampung estudyante na may edad na 13-15 ay nakapanigarilyo na. (CDC-MMWR, 2003)
  • Isa sa walong estudyante na may edad na 13-15 ay nagsimulang manigarilyo bago ang edad na 10. (CDC-MMWR,
  2003)
  • May mas malaking posibilidad na manigarilyo ang mga batang lalaki kaysa sa mga babae. (CDC-MMWR, 2003)
  • Ang mga batang may magulang na naninigarilyo ay may mataas na posibilidad na manigarilyo rin pagtanda. (FCAP)
  • 62% ng mga batang Pilipino ay pinagbebentahan ng sigarilyo sa mga tindahan. (CDC-MMWR, 2005)
  • Ang mga bata na malapit sa kanilang mga magulang ay may mas mababang posibilidad na manigarilyo. (TeenTobacco Epidemic in Asia, 2004)


  B. Mga salik at dahilan ng paninigarilyo ng mga kabataang Pilipino…

  Sa bawat batang naninigarilyo ay may dahilan sa likod nito. Pare- pareho man silang nag-umpisa sa murang edad magkakaiba-iba pa rin ang dahilan ng kanilang maagang paninigarilyo. Ilan sa mga pangunahing dahilan ay estado o kalagayan sa buhay, paninigariyo at pagkalango sa bisyo ng mga magulang, kakulangan ng atensyon ng magulang, stress o pressure sa pag-aaral, at kawalan ng lakas ng loob sa pagharap sa problema.

  C. Mga sangkap ng sigarilyo na nakaka-apekto sa mga gumagamit nito…

  Ang isang piraso ng sigarilyo ay binubuo ng iba’t-ibang kemikal na ginagamit sa pang-araw araw na buhay ng tao sa pormang insecticide (nicotine), ginagamit sa lason (arsenic), hanggang sa mga kilalang kemikal na pinagmumulan ng kanser. Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing nakakasira o nakapagbibigay ng damage sa sino mang mangangahas na maninigarilyo o sa maga taong naninigarilyo;

  • Nicotine- Ito ay isang insecticide at herbicide na nakalalason sa nervous system ng isang tao. Ito ang pangunahingnakadudulot ng adiksyon sa naninigarilyo. Pinaparalisa nito ang mga muscles of respiration o paghinga kapag ito aykinonsumo nang higit sa kaya ng ating katawan.

  Ang taong makalalanghap ng nicotine ay makakaramdam ng pagkairita,pagkagutom at pagbaba ng konsentrasyon.

  Ang nicotine na may mahinang konsentrasyon ay isang stimulant na nakapagpapahusay ng kaisipan,konsentrasyon at memorya ng isang tao (helpwithsmoking.com). Ito ay isang droga na nakapagpapataas ng bahagdan ng dami ng Dopamine, isang neurotransmitter na may kaugnayan sa sensation ng sarap at saya, sa ating katawan. Ito angdahilan kung kaya nakadarama ng sensation ng pagka-relax ang mga gumagamit nito.
  Ang nicotine din ay nakakapagpahina ng gana kumain kaya naman ang mga kababaihan na gumagamit nito aynahihirapan tumigil sapagkat sila'y nangangamba na bigla silang tataba sa paghinto nila nito.

  Kahit na kaunting nicotine langang pumapasok sa loob ng katawan, may kakayahan pa rin ito na gawing nicotine dependent ang sinumang gumamit kayanaman napakahirap para sa kanila ang huminto sa paninigarilyo. Ang mga taong naadik dito ay nakararanas ng mgatinatawag na withdrawal symptoms tulad ng pagkahilo, pagkagalit, at lubos na kalungkutan sa tuwing sinusubukan nilang ihinto ito.

  1. Tar- Ito ay isa sa mga nagdudulot ng kanser sa mga naninigarilyo. 95% ng insidente ng lung cancer ay nag-uugat sa pagkalanghap ng tar. Kapag sumobra ang exposure sa kemikal na ito, naninigarilyo man o hindi ay magkakaroon ng malaking posibilidad na magkaroon ng kanser sa baga.


  • Carbon Monoxide- Pinapalitan nito ang oxygen sa katawan na makasasama sa kalusugan ng tao; mauubusan ang supply ng oxygen sa buong katawan na magdudulot ng pagkahina ng mga ugat at tissue na kapag hindi nabigyan ng sapat na hangin ay mamamatay hanggang ang indibidwal ay mamamatay rin. Ito rin ay nagdudulot ng pagsikip ng mga daluyan ng dugo na dahilan ng mga komplikasyon sa puso.

  Karamihan sa mga kemikal ng sigarilyo ay tinatawag na irritants. Sinisira nito ang mga sinasabing cilia o filter ng ating respiratory system hanggang sa puntong hindi na maaaring linisin ang anumang hangin na pumapasok dito. Dahil dito, makararanas ang gumagamit ng matinding pag-ubo, kahirapan sa paghinga, hanggang sa pagkasira ng baga. Sinasabingumaabot sa 4000 ang mga irritants sa isang sigarilyo at lahat ng iyon ay nalalanghap, hindi lamang ng gumagamit kundi pati na rin ang mga tao sa kanyang paligid.

  D. Mga epekto ng paninigarilyo

  Ang paninigarilyo ay nagdudulot ito ng pagkagutom. Dahil sa kadahilanang ikakain mo na lang ipambib ili mo pa ng sigarilyo. At bukod pa don nagdudulot din ito ng sigalot sa pamilya dahil sa patulo’y na pag-aaway ng mag-asawa dahil sa sigarilyo. At higit sa lahat ito’y nagbibigay ng sakit sa mga taong gumagamit at nakakalanghap nito, tulad ng sakit na kanser na kung saan hindi lang iisang case kundi marami sa mga taong namamatay na nagmula sa iba’t- ibang klase ng kanser na nagmula sa paninigarilyo. At hinggil sa mga kaalamang lagi nating naririnig ay meron pang isang bagay na talaga naming lubios na nakakatakot para sa mga taong nabubuhay. Ito ay dahil sa pagkasira ng ozone layer at pagkakaroon ng polusyon sa hangin. Na isa sa mahalagang parte ng buhay ng tao ay ang hangin. Na dahil sa paninigarilyo at iba pang usok na likha ng tao ay nakapagdudulo’t ng lanbis na karumihan sa mga taong nakakalanghap nito.

   

   

  “Paglalagom At Konklusyon”

  Sa pamanahong papel na ito ay napagtanto ko ang mga;

  • Una, ang patulo’y na pagdami at pag-taas ng mga batng nag-uumpisa ng manigarilyo.
  • Ikalawa, ay ang mga dahilan sa likod ng kanilang maagang paninigarilyo,
  • Ikatlo, ang mga kahihinatnan ng mga taong patuloy na gumagamit ng sigarilyo
  • Ikaapat, kung bakit patuloy pa rin silang naninigarilyo sa likod ng mga karamdamang maari nilang maging sakit sa hinaharap.

   

   

   


  “Pagbibigay Ng Rekomendasyon”

  Sa aking palagay upang malutasan ang problemang ating kinakaharap sa sigarilyo kinakailangan ng ating pangulo napagtuunan ng pansin ang kaso tungkol sa paninigarilyo. At bukod pa don kayong mga magulang kailangan sa inyo magumpisa ang pagbabago. Dahil ang mga magulang ang nagsisilbing role model ng bawat bata lalo na ang mga ama. Kaya para sa mga ama kailangan niyong matutunan na itigal ang paninigarilyo kung talagang minamahal niyo ang inyong mga anak hindi lang sa sigarilyo kundi pati na rin ang iba pang bisyo na inyong kinahuhumalingan. At bukod sa inyong magulang ay kayo mismo ang mga kabataang naninigarilyo, kailangang bago kayo tuluyang mahumaling sa mga sigarilyo pigilan niyo na ang mga sarili niyo. Dahil sa bandang huli ang ginagawa niyong pagrerebde sa magulang niyo na kaya kayo naninigarilyo ay dahil sa gusto niyong ipakita sa magulang niyo na “eto ako ngaun isang batang patapon” na maling- mali dahil hindi ang magulang niyo ang sinisira niyo kundi ang mga sarili niyo. Buhay niyo ang sinisira niyo, kaya mag-isip na kayo habang maaga pa at may panahon pa para magbago kayo. Kaya habang hindi pa huli ang lahat subukan niyong maging mabuting mag-aaral, mabuting anak at higit sa lahat maging isang mabuting nilalang.

   

   

  R.C. ROSALES

  UMAK STUDENT;

   

Question Stats

Latest activity: 1 year, 11 month(s) ago.
This question has been viewed 2586 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.