Question:

halimbawa ng liham nagrereklamo?

by Guest22578244  |  7 years, 3 month(s) ago

3 LIKES UnLike

halimbawa ng liham nagrereklamo?

 Tags: halimbawa, liham, nagrereklamo, NG

   Report

2 ANSWERS

 1. Guest22652842

   Liham na humihiling ng subskripsyon

  1025 Balic-Balic
  Sampaloc, Maynila
  Oktubre 10,______

  Ang Tagapamahala
  Liwayway Publishing, Inc.
  2249 Pasong Tamo
  Lungsod ng Makati

  Mahal na Ginoo:

  Kalakip po nito ang halagang dalawang daan at walongpu't walong piso (P288.00) hiro postal bilang kabayaran sa amin na buwang suskrisyon ng magasing Liwayway.
  Lubos na sumasainyo,
  Susan delos Reyes

 2. Guest22604714

  belat nenyo baho bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooo  ooo                              lllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbcuodpvskvF

Question Stats

Latest activity: 7 years, 3 month(s) ago.
This question has been viewed 2706 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions