Question:

dahilan ng aborsyon

by Guest22691230  |  7 years, 3 month(s) ago

1 LIKES UnLike

dahilan ng aborsyon

 Tags: aborsyon, Dahilan, NG

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest27492912

    Ang dahilan nito kung bakit may mga taong mas pinipiling pumatay ng isang walang kamuwang-muwang na tao sa lipunan ay dahilan sa pagkakaroon ng mabigat na problema. Kagaya na lamang halimbawa, ang pagbubuntis ng wala sa tamang edad. Upang makaligtas, at malagpasan ang ganitong klase ng problema ay walang iba kundi ang mag "ABORSYON" ng isang sanggol....

  2. Guest27492912

    muka kang bayot muka kang ihi!!!!!

You're reading: dahilan ng aborsyon

Question Stats

Latest activity: 5 years, 11 month(s) ago.
This question has been viewed 1879 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions