Question:

bakit mahalaga ang pamahalaan?

by Guest19383758  |  6 years, 9 month(s) ago

0 LIKES UnLike

bakit mahalaga ang pamahalaan?

 Tags: ang, Bakit, Mahalaga, pamahalaan

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest28263599

    Importante ang PAMAHALAAN dahil ang pamahalaan ang nangangalaga sa kaayusan at kapayapaan sa ating bansa.

Question Stats

Latest activity: 1 year, 6 month(s) ago.
This question has been viewed 1389 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions