Question:

anu po ba ang mga anyong lupa mg asya?

by Guest8140275  |  10 years, 5 month(s) ago

0 LIKES UnLike

anu po ba ang mga anyong lupa mg asya?

 Tags: ang, anu, anyong, Asya, ba, lupa, mg, MGA, PO

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest19452944
    EWAN KO DIN HINDI KO DIN ALAM UNG SAGOT ......PASENSYA NA TALAGA HA

  2. Guest9969919
    ano po ba ang makikita na mga anyong lupa sa asya
  3. Fareeha
    Ikinalulungkot namin na sabihin sa iyo pero i didn't lubos na maunawaan ang iyong mga katanungan, ako ay tunay pahalagahan kung ka-post ang iyong tanong sa isang mas malinaw na paraan upang ang mga ako na ito ay makatulong sa iyo ........ thanks a lot!

Question Stats

Latest activity: 9 years, 5 month(s) ago.
This question has been viewed 1395 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions