Question:

anu-ano ang mga katangian ng wika?

by Guest19354930  |  7 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

anu-ano ang mga katangian ng wika?

 Tags: ang, Anuano, katangian, MGA, NG, Wika

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest19355217
    Wika – Ayon kay Gleason, ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa kommunikasyon ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Ang wika ay masistema - May dalawang masistemang balangkas ang wika; ang tunog at kahulugan. Halimbawa ang makabuluhang tunog na /b/, /a/, /t/ ay masistemang magsama-sama na ang ibig sabihin ay sanggol. Ang wika ay arbitraryo - Ang mga tunog ng sinasabi sa wika ay pinili para sa layunin ng mga gumagamit. Isinaayos ang mga tunog sa paraang pinagkasundan ng grupo ng mga taong gumagamit nito. Ang wika ay tunog - Maraming mga tunog sa paligid pero hindi lahat ay maituturing na wika dahil ang karamihan ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng mga sangkap ng pananlita. Ang wika ay pantao - Naiiba ang wikang pantao sa wikang panghayop. Ang wika ng tao ay ginagamit kaugnay sa pagsasalin at pag-uugnay ng kultura habang ang wikang panghayop ay ginagamit sa sariling lahat. Ang wika ay para sa komunikasyon - And wika ay daan sa kommunikasyon ng dalawang taong nag-uusap. Ginagamit ang wika upang ipahayag ang kanilang pangangailangan, damdamin at ang kanilang iniisip. Ang wika ay hindi mahihiwalay sa kultura ng mga taong gumagamit nito - Halimbawa ang salitang Filipino na “po” at “opo”. Sa pagsasabi nito ay nagpapakit na may ugali ang mga Pilipinong pagigng magalang.

Question Stats

Latest activity: 7 years, 10 month(s) ago.
This question has been viewed 2535 times and has 1 answers.

1 User is following this question

makimberlycabibil

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions