Question:

anu-ano ang katangian ng isang mananaliksik?

by Guest12837792  |  8 years, 6 month(s) ago

0 LIKES UnLike

maari niyo bang ipaliwanag ng malinawan ang tanong ko?

 Tags: ang, Anuano, Isang, katangian, mananaliksik, NG

   Report

9 ANSWERS

 1. Guest22736755

   tnx..hahak

 2. Guest22540851

   1.    Sistematik - May sinusunod itong proseso o magkakasunod-sunod na mga hakbang tungo s pagtuklas ng katotohanan, solusyon ng suliranin, o ano pa mang nilalayon s pananaliksik.

  2.    Kontrolado - Lahat ng mga baryabol na sinusuri ay kailangang mapanatiling konstant.

  3.    Empirikal - Kailngang maging katanggap-tanggap ang mga pamamaraang ginagamit sa pananaliksik, maging ang mga datos na nakalap.

  4.    Mapanuri - Sa pananaliksik, ang mga datos na nakalap ay kailangang suriin nang kritikal upang hindi magkamali ang mananaliksik sa paglalapat ng interpretasyon sa mga datos na kanyang nakalap.

  5.    Obhetibo, Lohikal at Walang Pagkiling - Lahat ng tuklas o Findings at mga kongklusyon ay kailangang lohikal na nakabatay sa mga empirikal na datos at walang pagtatankang ginawa upang baguhin ang resulta ng pananaliksik.

  6.    Gumagamit ng Kwantiteytib o Istatistikal na metodo - Ang mga datos ay dapat mailahad sa pamamaraang numerikal at masuri sa pamamagitan ng istatistikal na tritment upang matukoy ang kanilang gamit at kahalagahan.

  7.    Orihinal na Akda – Maliban sa historical na pananaliksik, ang mga datos sa nkalap ng mananaliksik ay sarili nyang tuklas at hindi mula sa panulat, tuklas o lathala ng ibang mananaliksik.

  8.    Akyureyt na Pagiimbestiga, Obserbasyon at deskripsyon – Bawat aktibidad na pampananaliksik ay kailngang maisagawa nang tumpak o akyureyt nang ang tuklas ay humangtong sa pormulasyon ng mga syentipikong paglalahat. Samakatuwid, lahat ng kongklusyon ay kailangang nkabatay sa mga aktwal na ebidensya.

  9.    Masipag – Walang pananaliksik na naisasagawa nang walang pagsisikap. Kailngan itong paglaanan ng panahon, talino at sipag upang maging matagumpay.

  10.Matapang – Kailangan ang tapang ng isang mananaliksik sapagkat maaaring makaranas siya ng mga hazards at discomforts sa kanyang pananaliksik. May mga pagkakataon ding maaring siyang dumanas ng di-pagsangayon ng publiko o lipunan.

  11.Pagtatala at Paguulat – lahat ng datos na nakalap ay kailangang maingat na maitala. Ang maliit na pagkakamaliay maaring makaapekto sa mga tuklas ng pananaliksik.

   

  source: Pagbasa at Pagsulat tungo sa akademikong pananaliksik 

 3. Guest22524538

  masipag

  matiyaga

  maingat

  sistematik

  kritikal o mapanuri

 4. Guest22494551

  haha .. yaan niu na mga te ..! mga wlang kwenta sumagot !!!

 5. Guest22473018

   ano ba yn 

   

 6. Guest21681472

  ..anuh ba yan nagtatanung nga aq ee:///

 7. Guest20219004
  d q nga alm kea nga ngta2nong!!!!!!!!!
 8. Guest16475212
  ano?
 9. Guest13119322
  potang ina niyo

Question Stats

Latest activity: 7 years, 3 month(s) ago.
This question has been viewed 3248 times and has 9 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions