Question:

anu-ano ang 3 sangay ng pamahalaan?

by Guest22588099  |  5 years ago

0 LIKES UnLike

anu-ano ang 3 sangay ng pamahalaan?

 Tags: ang, Anuano, NG, pamahalaan, sangay

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest22669484
    • Ito ay ang EHEKUTIBO-na kung saan ay ang pangulo ang pinakamataas sa panunungkulan !
    • ito ay ang LEHISLATIBO na kung sila ay tagagawa ng batas
    • ito ay ang  HUDISYAL kinabibilangan ng korte suprema

Question Stats

Latest activity: 5 years ago.
This question has been viewed 812 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.