Question:

anong pamahalaan ang itinatag ng mga kastila sa bansang pilpinas

by Guest20661054  |  8 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

anong pamahalaan ang itinatag ng mga kastila sa bansang pilpinas

 Tags: ang, Anong, bansang, itinatag, kastila, MGA, NG, pamahalaan, pilpinas, sa

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest21268126
    TAE

  2. Guest20844352
    pamahalaang kolonyal
  3. Guest20709929
    centralizadong pamahalaan (ibig sabihin bumabase lamang sila sa isang tao ang hari ng espanol)

Question Stats

Latest activity: 8 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 582 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions