Question:

ano ano ang ibat ibang uri ng buwis

by Guest17025155  |  9 years, 5 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ano ang ibat ibang uri ng buwis

 Tags: ang, ano, buwis, ibang, Ibat, NG, URI

   Report

3 ANSWERS

 1. Guest22613080

   un ung buwis

 2. Guest22542986

  May anim na uri ng buwis ayon sa iba’t ibang batayan.

  1. Ayon sa bagay na binubuwisan
  a.Personal
  b.Ari-Arian
  2.Ayon sa layunin
  a.Pangkalahatan
  b.espesyal
  3.Ayon sa antas ng pamahalaan
  a.Pambansa
  b.Lokal
  4.Ayon sa pagtatakda ng halaga
  a.Tiyak (ayon sa bigat,bilang at iba pa)
  b. Ad Valorem (ayon sa halaga)
  5.Ayon sa kung sino ang papasan ng bigat
  a.Tuwiran
  b.Di-tuwiran
  6.Ayon sa pagtaas ng antas
  a.Proporsyonal
  b.Progresibo
  c.Regresibo

   

 3. Guest22483174

   


   

Question Stats

Latest activity: 8 years, 6 month(s) ago.
This question has been viewed 1696 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.