Question:

ano ang tungkulin ng bawat suganay na makapagiisa at di makapagiisa sa isang pahayag!! or in essay

by Guest20011963  |  9 years, 2 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang tungkulin ng bawat suganay na makapagiisa at di makapagiisa sa isang pahayag!! or in essay

 Tags: ang, ano, bawat, Di, essay, Isang, makapagiisa, Na, NG, pahayag, sa, suganay, Tungkulin

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest20033797
    ito ay isang klasi ng pahayag na ang kahulogan ay iba saliteral na kahulugan ng salitang ginamit. hal. ka gabi ay nagas gas ang aking bulsa. nagas gas ang\aking bulsa ay na nganga hulugan na gumasta ng malaki.

Question Stats

Latest activity: 9 years, 2 month(s) ago.
This question has been viewed 385 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions