Question:

ano ang pagkakaiba ng batas-militar sa pilipinas noong 1972 sa mga ibang bansa

by Guest15430648  |  9 years, 7 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang pagkakaiba ng batas-militar sa pilipinas noong 1972 sa mga ibang bansa

 Tags: 1972, ang, ano, bansa, batasmilitar, ibang, MGA, NG, noong, pagkakaiba, pilipinas, sa

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest22625616

     pag taas ng bilihin, kawalan ng trabaho at pag bagsak ng industriya, at pag  ka  seguridad sa sambayanang  pilipino

  2. Guest16410226
    ANO?
  3. Guest15436384
    Ano ang naging epekto ng batas militar sa mga tao?

Question Stats

Latest activity: 8 years, 6 month(s) ago.
This question has been viewed 1302 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions