Question:

ano ang morpoponemiko

by Guest11364133  |  8 years, 8 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang morpoponemiko

 Tags: ang, ano, morpoponemiko

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest12143787
    MGA PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO 1.Pagkakaltas ng ponema o mga ponema 2. Pagpapalit ng ponema 3. Metatesis o pagpapalit ng pusisyon mga ponema Iba't Ibang Uri ng Pagbabagong Morpoponemiko 1. Asimilasyon - kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa / d, l, r, s, t /, ang panlaping pang- ay nagiging pan-. Ito ay nagiging pam- naman kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa / b, p /. Paalala: Nananatilinng pang- kapag ang kasunod na tunog ay mga katinig na / k, m, n, ng, w, y / o patinig ( a, e, I, o, u ). Nilalagyan ng gitling ( - ) kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig. Halimbawa: Pang + lunas = panglunas - panlunas Pang = baon = pangbaon - pambaon Pang + kulay = pangkulay Pang + isahan = pang - isahan 2. Pagkakaltas - sa pagbabagong ito, may nawawalang ponema sa loob ng salita Halimbawa: Sunod + in = sunodin - sundin Takip + an = takipan - takpan Dala + han = dalahan - dalhan 3. Maypalit - may mga ponemang napapalitan o nagbabago sa pagbuo ng salita. Nagaganap ang pagpapalitan ng /r/ at /d/ kapag ang /d/ ay nasa pagitan ng dalawang patinig. Halimbawa : Ma + dami = madami - marami Bakod + bakudan - bakuran 4. Pagpapaikli ng salita - Pagpapaikli at pagpapabilis ng pagbigkas ng salita. Halimbawa : Hinatay ka = Tayka - teka Tayo na = Tayna - tena, tana Wikain mo = Ikamo - kamo Wika ko = ikako - kako

You're reading: ano ang morpoponemiko

Question Stats

Latest activity: 8 years, 7 month(s) ago.
This question has been viewed 2292 times and has 1 answers.

Similar Questions

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.