Question:

ano ang laang bisig

by Guest19713561  |  7 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ibig sabihin nito please

 Tags: ang, ano, Bisig, laang

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest22600885

     ang pagtutulong-tulungan ng mga tao o pagkakaisa ng mga tao sa isang bagay na hindi magagawa ng isang tao lamang

You're reading: ano ang laang bisig

Question Stats

Latest activity: 7 years, 4 month(s) ago.
This question has been viewed 863 times and has 1 answers.

Similar Questions

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.