Question:

ano ang kahulugan ng ninanasa?

by Guest19575227  |  7 years ago

0 LIKES UnLike

ano ang kahulugan ng ninanasa?

 Tags: ang, ano, kahulugan, NG, ninanasa

   Report

6 ANSWERS

  1. Guest27659786

     mga iba't ibang   kahulugan ng pagtingin ?????

     

  2. Guest23938228

    aNg pag NANasa ang pagkahumaLing ng isaNg Tao sa kapwa TaO.. at nalilibugan sa mga sexing babae ..na may pagtingin na parang may binabalak na masama LOL :))\

     

  3. Guest23937775
    •  magbabatang ano ang kahulugan ?
  4. Guest20243445
    ang kAhULUgAn ng ninanASA ay yUng mgA bAgAy nA gUstO mOng mAkUhA xA LifE mOh !! LAts grAveh !! rOsE gwApA !1
  5. Guest19993660
    kahulugqn ng ninanasa
  6. Guest19731197
    ang mga bagay-bagay na gustong makamtan...

Question Stats

Latest activity: 5 years ago.
This question has been viewed 1210 times and has 6 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.